Informacje


... przy granicy...

Poland


Europejski telefon ratunkowy
(+48) 18 20 63 444(+48) 18 / 267 68 80

*Czorsztyn
*Niedzica(+48) 18 477 7444
(+48) 18 471 2933
(+48) 13 46 32 204

... odwiedzaj...

*Zakopane


*Sromowce Wyżne


*Szczawnica Zdrój*Piwniczna Zdrój


*Muszyna Zdrój


*Krynica Zdrój


*Wysowa Zdrój


*Wapienne Zdrój


*Iwonicz Zdrój


*Rymanów Zdrój


*Polańczyk Zdrój

Na stronie poruszamy następujące zagadnienia:
Pogranicze, Kremenec, Zhukiewicz, Zakapior, Zakapiory, Łemkowie, Bojkowie, Hucuły, Huculi, Rusnaki, Pogórzanie, Dolinianie, Zamieszańcy, parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody nie ożywionej, szlaki, ścieżki przyrodnicze, turystyka, wędrówki, wypoczynek, zdrowie, historia, tradycja, fotografia, kultura, sztuka, nauka, medycyna, Karpaty, Bieszczady, Magura, Beskidy, Pieniny, Tatry, Słowacja, Koszyce, Preszow, Bukovske Wierchy, Snina, Humenne, Slovensky Raj,   Spisski Hrad, Lewocza, Keżmarok, Stara Lubowna, Bardejow, Bardejowskie Kupele, Swidnik, Medzilaborce...

======================

Latest News
... nowa rzeczywistość historii pogranicza... (Aktualnosci)

Sebastian Dubiel-Dmytryszyn

   Etno kulturowe procesy zachodzące po roku 1989 wśród rusińskiej mniejszości narodowej na Słowacji charakteryzuje dynamiczne ożywienie.
   
Nowa rzeczywistość stworzyła więcej przestrzeni dla mniejszości etniczno - narodowych, umożliwiła reprezentowanie własnych interesów oraz aktywność kulturową, ale równocześnie wyeksponowała pytanie o identyfikację narodową. W okresie komunizmu identyfikacja ukraińska była jedyną, która stwarzała Rusinom możliwości organizacji i prowadzenia życia kulturalnego, co dla większości z nich nie było zadowalające.
   W 1991 spis powszechny ujawnił wśród dotychczasowych Słowaków i Ukraińców istnienie 30 tys. osób deklarujących rusiński jako język ojczysty, natomiast dziesięć lat później liczba wzrosła do 55 tys.... dziedzictwo UNESCO zaklęte w drewnie... unikatowe skarby sztuki i kultu religijnego... (Szlak Architektury Drewnianej)

Drevené chrámy severovýchodného Slovenska
Drewniane świątynie Północno-Wschodniej Słowacji

     Odkryj świat drewnianych, pełnych symboliki kościołów, które świadczą o determinacji, pokorze i wierze naszych przodków. Świątynie te należą do najcenniejszych zabytków kulturalnych Słowacji.
   Do dziś zachowało się około 40 drewnianych kościołów, których fundament datuje się na różne okresy w obrębie XVII-XIX wieku. Każdy z nich stanowi zabytek w swojej klasie.

    O ich ostatecznym kształcie architektonicznym i artystycznym nie zdecydował pusty przepych, lecz, odwrotnie - prostota i celowość. Za unikalną uznać należy przede wszystkim technologię ich wznoszenia, która zakładała stosowanie wyłącznie materiałów drewnianych bez gwoździ.
   Drewniane kościoły należy do najbardziej unikatowych skarbów sztuki i kultu religijnego na Słowacji. To wyjątkowe obiekty zarówno pod względem architektonicznym, jak i sakralnym.

   Specyficznym przykładem budownictwa sakralnego są kościoły drewniane. Ludowi budowniczy pokazali w nich harmonię duszy człowieka z przyrodą i tęsknotę za oderwaniem się od życia codziennego. Do najstarszych należą gotyckie kościoły - naprzykład Hervartov (Herwartów), Tvrdošín (Twardoszin). Do drugiego typu należą ewangelistyczne tzw. kościoły artykularne - Sv. Kríž, Leštiny, Kežmarok, Hronsek (Święty Krzyż, Lesztiny). Budowano je na podstawie artykułu ustawy (tak zwane artykuły) cesarza Leopolda I. pod koniec XVII wieku.
    Klejnotem architektury ludowej jest także trzeci typ kościołów zbudowanych we wschodniej Słowacji w większości w XVIII. Pierwotnie kościoły były greckokatolickie, później niektóre zmieniono na prawosławne. Dominują w nich wyjątkowe ikony karpackie, które są zazwyczaj osadzone do ikonostasów ozdobionych w stylach baroku oraz rokoko.

Kežmarok kościół św. Trójcy - 1717
Hervartov kościół św. Franciszka z Asyżu - 1500
Ladomirovácerkiew św. Michała Archanioła - 1742
Bodružalcerkiew św. Mikołaja - 1658
Ruská Bystrácerkiew Przeniesienia relikwii św. Mikołaja - XVIIIth
Leštiny – Artykularny Kościół - 1686
Tvrdošínkościół Wszystkich Świętychy - XVth
Hronsek – Artykularny Kościół - 1726

   Wyjątkową ogólnoświatową wartość przedstawiają drewniane kościoły Łuku Karpackiego, które zostały w 2008 roku wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO: rzymsko-katolickie kościoły w Hervartove oraz Tvrdošíne, ewangelickie kościoły artykularne w Kežmarku, Leštinách i Hronseku, kościoły obrządku wschodniego w Bodružali, Ladomirovej i Ruskej Bystrej.
Opracowali; Veronika i Emil, Daniel, Frantisek, Miro, Bohus Zhukiewicz, Zakapior
photo; Slovakia travel, muzeum.sk, tamBylscy, Daniel, Miro, (zakapior)Okres Sobrance (Szlak Architektury Drewnianej)

* Inovce - 1836
   Greckokatolicki drewniany kościół św. Michała Archanioła wybudowano w roku 1836. Jest to trzyczęściowa budowla zrębowa przykryta czterospadowym dachem gontowym z dwoma wieżyczkami. W areale znajduje się dzwonnica drewniana.
   Ikonostas pochodzi z połowy XIX wieku, a do najciekawszych ikon należy ikona „Pieta” z 1842.
Opracował Bohus Zhukiewicz

fot. Slovakia.travel, ZakapiorUnikatowe muzeum (Kultura i Sztuka)

Muzeum Gitar w Sobrancach
(Múzeum gitár v Sobranciach)

    Czy jesteś przekonany, że gitara jest wyjątkowym instrumentem muzycznym?. Czemu nie miałaby zasługiwać na własne muzeum?! Na wszystkich entuzjastów gry na gitarze w Sobrancach czeka prawdziwa rzadkość. Zgromadzono tutaj 200 gitar, które z trudnością można zobaczyć gdzie indziej.
   Tutejsze muzeum jest bowiem
jedynym muzeum gitar w Europie oraz drugim na świecie
!Okres Snina (Szlak Architektury Drewnianej)

* Uličské Krivé
   Kostol sv. Michala Archanjela
   Greckokatolicki drewniany Kościół św. Michała Archanioła z roku 1718,
 - jest trójdzielną budowlą zrębową typu bojkowskiego zlokalizowaną na niskich fundamentach kamiennych,
- ikonostas pochodzi z XVIII wieku i został zrobiony w stylu barokowym. Niektóre ikony jak np. ikona św. Mikołaja, Chrystus Pantokrator i niektóre inne są z XVI wieku.
Opracował Bohdan Zhukiewicz

fot. Slovakia.travel, Zakapior

 * Hrabová Roztoka - 1750
* Jalová - 1772
* Kalná Roztoka - XVIII
* Ruský Potok - 1740

* Šmigovec - 1775
* Topoľa - 1700Expozícia ľudovej architektúry a bývania... (Szlak Architektury Drewnianej)

Ekspozycja architektury ludowej i mieszkalnictwa

Skanzen Humenne
na północnym wschodzie Słowacji, w ogrodzie pierwotnie renesansowego pałacu z 1610 roku, który pod koniec XIX wieku został przebudowany według wzorów francuskich pałaców barokowych, znajduje się Muzeum Architektury.
    Odwiedzający muzeum mają możliwość zaznajomienia się na stosunkowo małym terenie z gustami architektonicznymi, tradycjami i zręcznością mieszkańców regionu.
   Muzeum zostało udostępnione zwiedzającym na początku lat osiemdziesiątych XX wieku. Znajdujących się tu łącznie 15 obiektów reprezentuje ludową drewnianą architekturę regionu wschodnio karpackiego. Obok typowych domów mieszkalnych z oryginalnym wyposażeniem ekspozycja obejmuje także budynki gospodarcze, kuźnie i młyn.
   Wśród eksponatów największym zainteresowaniem cieszy się drewniany kościół z barokowym wnętrzem oraz ikonostasem, który został tu przeniesiony z położonej najdalej na wschodzie wsi słowackiej Nová Sedlica.

   * Nová Sedlica - Kostol sv. Michala Archanjela
   Greckokatolicki drewniany Kościół św. Michała Archanioła zbudowano w roku 1764. Jest to trójdzielny budynek zrębowy typu łemkowskiego. Trójdzielność przestrzeni podkreślona jest z zewnątrz trzema wieżami.
   Ikonostas pochodzi z XVIII, niektóre ikony z XVI i XVII wieku. Obiekt w latach 1974 - 1977 został przeniesiony do ekspozycji architektury ludowej i mieszkań Muzeum Krajoznawczego.

Bohdan Zhukiewicz
fot. Zakapior

Kožuchovce - Kostol sv. Mikuláša (Szlak Architektury Drewnianej)

    Greckokatolicki drewniany Kościół św. Mikołaja z roku 1741 jest typową trójdzielną świątynią typu łemkowskiego z trzema wieżami.
   We wnętrzu znajdują się cenne malowidła ścienne z XVIII wieku. Wnętrze ozdobił nieznany artysta ludowy wieloma malowidłami ściennymi z tematyką starotestamentową i nowotestamentową.
   Ikonostas pochodzi z XVIII. Obiekt w latach 1925-1927 przeniesiono do areału ogrodowego Wschodnio Słowackiego Muzeum w Koszycach.
Košice
Bohdan Zhukiewicz, photo slovakia.travel, muzeum.skBrežany - Kostol sv. Lukáša Evanjelistu (Szlak Architektury Drewnianej)

   Greckokatolicki drewniany Kościół św. Łukasza Ewangelisty z roku 1727. Jest to trójdzielny obiekt zrębowy o nietypowej architekturze  zewnętrznej z wyraźnymi  wpływami gotyckiej rzymskokatolickiej architektury sakralnej. Typową jest samodzielnie stojąca wieża, która nie jest złączona z konstrukcją dachową nawy.
   Kościół, który jest częścią składową historycznego cmentarza należy do najstarszych kościołów drewnianych na Słowacji. Główny ołtarz jest barokowy i pochodzi z 1782. Jeszcze starszy jest ikonostas, który pochodzi z 1733 roku.
Okres Prešov
Bohdan Zhukiewicz, photo slovakia.travelPotoky - Kostol sv. Paraskievy (Szlak Architektury Drewnianej)

    Greckokatolicki drewniany Kościół św. Paraskiewy z roku 1773 jest budynkiem trójdzielnym, zrębowym otoczonym niskim ogrodzeniem kamiennym. Obok świątyni znajduje się samodzielnie stojąca dzwonnica.
   Dominantą wnętrza jest ikonostas z 1773, drewniane trójrzędowe dzieło architektoniczne, wewnątrz z drzwiami cesarskimi, ozdobione jest bogatą rzeźbą drewnianą.
Okres Stropkov
FrantisekCerkiew Mirola - Okres Svidnik (Szlak Architektury Drewnianej)

* Mirola
- wieś położona na południowy-wschód od przejścia granicznego w Barwinku.
Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky.
    Drewniana greckokatolicka cerkiew w Miroli została zbudowana na dominującej platformie w 1770 roku. Poświęcona jest Opiece Najświętszej Bogurodzicy. Ma typową zrębową konstrukcję i trójdzielny zewnętrzny i wewnętrzny układ. W tej świątyni do dziś używa się podczas liturgii starocerkiewno-słowiański jako dziedzictwo naszych ojców sięgające do słowiańskich misjonarzy świętych Cyryla i Metodego.
    Widzimy trójdzielny sakralny budynek typu łemkowskiego. Z zewnątrz jego trzy części akcentowane są stopniowymi piramidalnymi dachami. Wieża stoi samodzielnie, poza zrębową częścią na czterech głównych kolumnach. Cała budowla została pokryta deskami i gontowym dachem. Górna część wieży jest pionowo listwowana małymi akustycznymi otworami. Dach wieży jest piramidalny z osadzoną płaską cebulą przedłużającą się jakby do latarenki. Nad jej daszkiem jest mniejsza cebulka a nad nią trójramienny krzyż.
Bohdan Zhukiewicz
fot. ZakapiorMúzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku... (Szlak Architektury Drewnianej)

Skanzen Svidnik

   Słowackie Muzeum Narodowe - Muzeum Kultury Ukraińskiej w Świdniku jest wyjątkowe ze względu na swoją  specjalizację, jest też najstarszym muzeum poświęconym tematyce mniejszości narodowej na Słowacji. Jego misją jest dokumentowanie podstawowego etapu rozwoju kulturalno-historycznego, politycznego i społecznego słowackich Rusinów od najstarszych czasów aż po współczesność.
  
Zabytki ludowej architektury materialnej i duchowej Rusinów - Łemków są zgromadzone na terenie etnograficznej ekspozycji w plenerze, pod gołym niebem. Prezentacja mieści się nad amfiteatrem należącym do miasta Svidnik, w północno-wschodniej części Słowacji.
Bohdan Zhukiewicz
fot. Jan, Zakapior

Okres Svidnik (Szlak Architektury Drewnianej)

   Wędrując po ścieżkach Beskidu Niskiego warto czasami przekroczyć granice polsko-słowacką by odwiedzić słowacką część Beskidu Niskiego oraz otaczające pogórza.
    Historia XX-go wieku obeszła się z tym regionem łaskawiej niż z jego polską częścią. Zawierucha pierwszej wojny światowej nie poczyniła dużych zniszczeń a po II-giej wojnie światowej słowaccy Rusini nie zaznali działań władz, które miałyby takie skutki jak Akcja "Wisła" i wysiedlenia lat 1944-1946.
   Dzięki temu rusińska kultura materialna i duchowa miała szansę przetrwać. Czy to się udało to temat na osobną rozprawę lecz niewątpliwie ocalała prawie w komplecie drewniana architektura cerkiewna, która po północnej części granicy, w opuszczonych dolinach zniszczała lub została zdewastowana i rozgrabiona.
Bohdan Zhukiewicz
fot. slovakia.travel, Zakapior

* Dobroslava - 1705
 * Hunkovce - XVIII
* Korejovce - 1764
* Krajné Čierno - 1730
* 
Krajna Polana
* Medvedie - 1903

* Nizny Komarnik - 1938
* Príkra
- 1777
* Šemetkovce
- 1752
* Vysny Komarnik - 1924Okres Bardejov (Szlak Architektury Drewnianej)

* Mikulášová - Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky
   Greckokatolicki drewniany kościół Ochrony Przeświętej Bogurodzicy,
 -
z roku 1730. W 1931 przesunięto go do skansenu - Muzeum Architektury Ludowej w Uzdrowisku Bardziejowskim,
- j
est to trójdzielny obiekt zrębowy z wartościowym ikonostasem i z ciekawym zewnętrznym kolorowym zdobnictwem dekoracyjnym
,
- n
iedawno odbyła się jego dalsza rekonstrukcja, a cały kościółek, łącznie ze stylowym drewnianym ogrodzeniem z dwoma bramkami, dokończono pod koniec września roku 2005
,
- d
o wnętrza kościółka powrócił znowu pierwotny ikonostas z XVIII wieku.
Opracował Daniel, photo Muzeum, Marian, (zakapior)

* Frička - XVIII
* Jedlinka - 1763
* Kožany - 1760
* Krivé
- 1826
* Lukov - Venécia
- 1708
* Tročany - 1739

* Zboj - Kostol sv. Mikuláša
   Prawosławny drewniany Kościół św. Mikołaja zbudowany w roku 1775. Jest to trójdzielna czteroprzestrzenna budowla  należąca do typowych łemkowskich rusińsko - ukraińskich trójdzielnych świątyń zrębowych z trzema wieżami.
   Rokokowy ikonostas z 1766 należy do najbardziej zachowanych ikonostasów na Słowacji. Niektóre ikony (św. Mikołaj, Ukrzyżowanie) pochodzą nawet z XVII wieku.
   W 1967 roku świątynię tę przewieziono do skansenu - Muzeum Architektury Ludowej w Uzdrowisku Bardejowskim.Sarisske Muzeum Architektury Ludowej... (Szlak Architektury Drewnianej)

Skanzen Bardejovske Kupele

   Na skraju Uzdrowiska Bardejov (Bardejovské Kúpele) w północnowschodniej części Słowacji znajduje się Muzeum Architektury Ludowej, najstarszy skansen na Słowacji. Jego dominantę architektoniczną stanowią dwa drewniane kościoły, które zostały tutaj przeniesione z osady Zboj w gorach Bukowskich oraz z pobliskiej wsi Mikulášová - Niklova,
- znajduje się w nim rekonstrukcja unikatowego średniowiecznego urządzenia służącego do wiercenia rur drewnianych. Robione z pni sosnowych rury i łączone metalowymi pierścieniami tworzyły system wodociągowy, którego budowę rozpoczęto w Bardejovie w 1423 roku. Ciekawe, że doskonale funkcjonował przez ponad 500 lat i dotrwał aż do 1963 roku.
   Wystawa etnograficzno - historyczna.
Opracował Daniel, photo Muzeum, Marian, Bohdan Zhukiewicz, (zakapior)

Okres Stará Ľubovňa (Szlak Architektury Drewnianej)

* Hraničné - 1785
* Matysová
- 1833
   Greckokatolicki drewniany Kościół św. Michała Archanioła pochodzi z 1833 roku. Jest to trójdzielna budowla zrębowa pokryta gontem. Ikonostas pochodzi z połowy XVIII wieku, niektóre ikony są z XVII. W części ołtarzowej jest cenny obraz Bogurodzicy datowany na rok 1693.
   Obiekt w 1979 przewieźli do Muzeum architektury ludowej w Starej Lubowni. Po ponownym wyświęceniu w 1990 odbywają się tu, przy doniosłych świętach kościelnych, nabożeństwa obrządku wschodniego. Przed wejściem został umieszczony krzyż (kopia z 1912) z rzeźbami symboli męczeństwa.
Opracował Bohdan Zhukiwicz,
photo slovakia.travel, (zakapior)
Múzeum ľudovej architektúry... (Szlak Architektury Drewnianej)

Skanzen Lubovnianski
* Cerkiew greckokatolicka z Matysovej
* Dom z Jarabiny
* Sezonowe budynki polaniarskie z Litmanovej
* Dom mieszkalny ze wsi Velky Lipnik z 1922 roku
* Zagroda chłopska z Udola
* Dom rodzinny z Udola
* Zagroda z Kamienki
* Młyn z Sulina
* Dom rolnika wójta gminy z Velkej Lesnej
opracował Miro
foto (zakapior)

    Zespół wiejskich domów w skansenie przypomina malowniczą osadę - podzamcze i dokumentuje rozwój budownictwa ludowego z okolicznych terenów. Udostępnia 25 drewnianych obiektów zrębowych, pochodzących z okresu od pierwszej połowy XIX wieku do pierwszego ćwierćwiecza XX wieku.
   Oprócz domów chłopskich, reprezentujących tradycyjną kulturę mieszkalną i prezentujących pracę rolnika w gospodarstwie, znajdują się tutaj w skansenie również obiekty wykorzystywane pod względem gospodarczym tylko przy sezonowych zajęciach rolniczych. Częścią składową ekspozycji są takie obiekty jak na przykład: warsztat kowalski, gajówka, szkoła czy młyn wodny ze Sulína.
zobacz

http://pl.pogranicze.eu/index.php?categoryid=48
http://pl.pogranicze.eu/index.php?categoryid=41


foto (zakapior)Kežmarok - Kostol sv. Trojice (Szlak Architektury Drewnianej)

   Artykularny Ewangelicki Kościół Św. Trójcy.
 -
jest jedną z najbardziej zachowanych słowackich drewnianych budowli sakralnych w Keżmarku (Kežmarok).
   Został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
   Kościół dobudowano w roku 1717 do starszej kamiennej budowli sakralnej z 1593, która dziś tworzy jego zakrystię. Ta wyjątkowa budowla drewniana z cisu i czerwonego świerku została zbudowana  bez użycia jedynego kawałka gwoździa.
Okres Kežmarok
Opracowali Weronika, Emil, fot. slovakia.travel, Zakapior
Svätý Kríž - artikulárny Evanjelický Kostol (Szlak Architektury Drewnianej)

   Drewniany artykularny Kościół Ewangelicki koło miejscowości Svätý Kríž (Święty Krzyż)
 -
jest jedną z największych budowli drewnianych w Europie Środkowej, którą przeniesiono tu w latach 1974 - 1982 z  Paludzy.
   Dziś stoi na pograniczu katastrów gmin Święty Krzyż oraz Lazisko. Kościół w rzucie o długości 43 m ma kształt krzyża. Do środka wejdzie prawie sześć tysięcy zwiedzających, których zainteresuje zwłaszcza drewniany wystrój barokowy, który z wpadającym światłem oddziałuje niezwykle emocjonalnie.
Okres Liptovský Mikuláš
Opracowali Weronika, Emil, fot. slovakia.travel


Reklama...

Hitcounter
You're visitor number:
Time & Date
Informacje

*Slovak


Weather in:

Facebook
facebook
... przy granicy...

*Bardejovské Kúpele


Horný Smokovec č.52
062 01 Vysoké Tatry

+421 (0) 52 78 77 711

... odwiedzaj...

*Ružín
*Spišský hrad


*Spišská Nová Ves


*Slovenský raj


*Vyšné Ružbachy


*Podolínec


*Liptovská Mara


*Oravský Podzámok


*Oravská priehrada


Zapraszamy do wspolpracyPOGRANICZE MEDIA
www.pogranicze.eu - http://www.sk.pogranicze.eu. Jesteśmy bliscy kształtu, którego oczekiwaliśmy, niemniej jednak będzie on na bieżąco przez nas udoskonalany. Mamy pełną świadomość że nie wszyscy, korzystający z Internetu, wiedzą o nas. Wiemy że wielu podchodzi do internetowej reklamy ostrożnie, ale mamy świadomość że, na dzień dzisiejszy część społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy z możliwości i siły reklamy przez Internet, stanowiącej największą medialną reklamę XXI-wieku. Biorąc pod uwagę że, mieszkańcy podkarpacia i ościennych województw Słowacji i Ukrainy mają niepełny dostęp do internetu w związku z tym zdajemy sobie sprawę iż, społeczeństwo wielokulturowe, wielojęzyczne pogranicza jest nie do końca ukierunkowana na reklamę internetową. Portal nasz istnieje w wersji Polskiej pod tytułem http://www.pl.pogranicze.eu także w językach naszych sąsiadów Ukrainy http://www.ua.pogranicze.eu oraz Słowacji, dodatkowo w języku Angielskim http://www.eu.pogranicze.eu. Mamy nadzieje zainteresować osoby chętne do współpracy, które chciałyby zamieszczać w twoim rodzimym języku artykuły które opublikujemy na naszym forum, poruszające problemy Polski, Ukrainy i Słowacji lub ogólnoeuropejskie. Napisane artykuły prosimy kierować do naszej redakcji. Będziecie państwo naszymi redaktorami, współpracownikami lub przedstawicielami. Ponadto nasz portal jest na dzień dzisiejszy jednym z najtańszych medium do zamieszczania reklam. Zapraszamy tą drogą wszystkich zainteresowanych. Ci którzy już skorzystali z naszych ofert są z nich bardzo zadowoleni i zbierają pierwsze owoce współpracy. Prosimy o kontakt, wszystkich chętnych reklamodawców oraz tych, którzy chcą zamieszczać na naszym forum inne bezpłatne i płatne teksty. Ustalimy ceny, warunki i czas oraz zasady emisji. Wszystkich, którzy są zainteresowani zamieszczaniem informacji o swoich firmach czy działaniach zapraszamy na strony do odwiedzin i kontaktu z redakcja@pogranicze.eu lub spotkanie, na którym ustalimy zasady współpracy i ceny naszych usług.
Zapraszamy w imieniu wszystkich współtwórców portalu internetowego.